459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Alzheimerova choroba, nemoc

Popis Alzheimerovy choroby

Fyziologie (jak to má fungovat)

Nervový systém je tvořen nervovými buňkami, které zaznamenávají a přenášejí informace. Na odhalení přesného fungování nervové soustavy si musíme ještě počkat, ale již dnes víme, co můžeme pro naše nervy udělat my sami.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Moderní medicína charakterizuje Alzheimerovu nemoc jako úbytek mozkové hmoty, tedy odumírání nervových buněk (poruchy nervů), se kterým souvisí známé zhoršení paměti, zapomnětlivost, a vede až k demenci různého rozsahu.

Onemocnění patří mezi nemoci stáří, zhoršující naše mozkové funkce.

Důvod odumírání buněk v mozku není plně znám. Svou úlohu hraje především věk (stárnutí organizmu, oproti dřívějším dobám delší věk dožití), dále vrozené, genetické předpoklady, vliv stravy (toxické kovy, nedostatek mikroživin).
Zajímavý je též prokázaný vliv vzdělání a myšlenkové náročnosti v našem životě. Postiženi jsou méně jedinci pracující více hlavou, lidé udržující svůj mozek stále v kondici.

V současnosti je zkoumáno ukládání bílkovin v mozkových buňkách, které mají na starosti naší paměť. Do budoucna se jistě můžeme těšit na pochopení jejich ukládání.

Příčiny

  • za hlavní rizikový faktor je považován věk nad 60 let, kdy dochází k přirozenému snížení našich mozkových funkcí
  • nedostatek pohybu, který pochopitelně zvyšuje prokrvení celého těla
  • nižší používání naší paměti a myšlení
  • špatná strava, především přítomnost těžkých kovů v potravě, nedostatek vitaminů, minerálů a antioxidantů
  • vrozené, genetické předpoklady
  • zhoršené prokrvení mozku vlivem aterosklerózy, nebo po prodělané cévní mozkové příhodě
  • toxické kovy (např. hliník, rtuť)
  • některé prameny varují před častou konzumací lilkovitých (především brambor, lilku, papriky, rajčata)

Příznaky – klinický obraz

Výpadky krátkodobé paměti, poruchy soustředění, zhoršený úsudek, zhoršená schopnost rychle a racionálně vyhodnotit situaci, rozhodnout se. Též se objevuje porucha vnímání času či prostoru.

Člověk může pociťovat zmatenost, z čehož může plynout následná deprese, podrážděnost, agrese. Pozdější stadia se mohou projevit halucinacemi, bludy.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Nemoc lze ovlivnit změnou životních návyků a jejich důsledným dodržováním, viz léčba stařecké demence.

Léky

Moderní medicína používá parasympatomimetika na obnovení neurotransmiteru v mozku, protizánětlivé látky, nebo antioxidanty, bioflavonoidy, kognitiva a nootropika na posílení mozkových funkcí.

Byliny

Potraviny

Vitaminy, minerální látky

(Informační zdroje stránky)